Metsistä yhdessä hyvä elämä!

Metsäinen taustani

 • Metsä-maatilan työt pienestä pitäen.
 • Aktiivinen metsänomistaja 1980-luvulta lähtien.
 • Biologi, FT, tietokirjabloggari, mentori. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n hallitus, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala, Suomen Metsätieteellisen Seuran metsänhoitoklubi, Metsäliiton piiritoimikunta (2015–2019), Uudenmaan metsäneuvosto (2017–2019), Suomen Mentorit.
 • Metsänhoidossani edistän monimuotoisuutta: järkeviä suojelualueita, pienvesiä, talvihakkuita. Arvostan metsieni hienoja eliölajeja petoeläimistä kangasajuruohoon (kuva), muinaisjäännöksiä ja jääkauden jälkiä, mistä kertovat paikannimetkin: Punkaharju, Jaamankangas.

 Tavoitteeni metsäalan organisaatioissa

 • Palvelujen kehittäminen metsänomistajien parhaaksi.
 • Erilaisten metsänomistajien, metsäammattilaisten, hallinto- ja ympäristöväen aito yhteistyö.
 • Moniarvoinen, kestävän kehityksen metsätalous, joka tuottaa omistajalle tuloja, tekemistä ja mielihyvää; metsäteollisuudelle raaka-ainetta ja yhteiskunnalle muitakin ekosysteemipalveluja kuten virkistysmahdollisuuksia.

----------------------------------------------------------------

Toiminta digiopiskelun ja -viestinnän alalla

 • Väitöskirja verkko-opetuksesta innovaationa, Helsingin yliopisto
 • Tieto- ja viestintätekniikan jatkuva täydennyskoulutus, mm. Tekoälyn perusteet MOOC, Helsingin yliopisto ja Digiohjaajan cMOOC, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kouluttajakoulutus, Suomen virtuaaliyliopisto
 • Euroopan unionin projekteja: paikkatieto ja verkko-opetus
 • Digiopiskelun kansainvälisiä kongresseja, julkaisuja ja referee
 • Tietoverkkojen kansainväliset tutkijaverkostot
 • Digitaalisen ylioppilastutkinnon kehittämistä
 • Verkko-opetuksen soveltamista yliopistokoulutukseen, lukioon ja perusopetukseen; verkkosivustoja, -materiaaleja
 • Opetusalana Helsingin yliopistossa ollut mm. mediakasvatus, virkanimikkeinä etäopetuksen didaktiikan lehtori sekä tieto- ja viestintätekniikan didaktiikan lehtori.

Julkaisuja

 • Kankaanrinta, I.-K. & Keloneva, P.  2018. The Unknown Urban Forest Owner. In: Tikkanen, J., Kheidr, J., Hujala, T. & Karppanen, H. (eds.) 2018. Transformations towards a new era in small scale forestry: book of abstracts in IUFRO 3.08.00 small-scale forestry conference 2018 11–13.6.2018 Vaasa, Finland. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences 31. University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, School of Forest Sciences, Joensuu. P. 47. <http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2790-3/urn_isbn_978-952-61-2790-3.pdf>
 • Kankaanrinta, I.-K. 2015–2019. Kirjala: Kirjallisuusblogi sykähdyttävistä tietokirjoista, maailmoista. <http://kirjala.wordpress.com/>
 • Kankaanrinta, I.-K. 2011. Biologian ja maantieteen opettajat ja Web 2: alkuvuosien kokeiluja. Teoksessa Juuti, K., Kallioniemi, A., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Tainio, L. (toim.) Ainedidaktiikan symposium 2010. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja 332, 100–114. <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/27883/ainedida.pdf?sequence=1>
 • Kankaanrinta, I.-K. 2010. The diffusion of web-based instruction in geography education. ECER 2010, Education and Cultural Change, 25–27.08.2010, Helsinki, Finland. European Educational Research Association EERA. <https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/3/contribution/5174/>
 • Kankaanrinta, I.-K. 2009. Virtuaalimaailmoja valtaamassa: verkko-opetusinnovaation leviäminen koulun maantieteeseen vuosituhannen vaihteessa. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen laitos, tutkimuksia 296. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4965-1>
 • Kankaanrinta, I.-K. & Lavollée, D. 2007. Geographical Information Systems in Education for Sustainable Development: A French Case in Environmental Issues. In Reinfried, S., Schleicher, Y. & Rempfler, A. (eds.)  Proceedings Lucerne-Symposium Switzerland July 29–31, 2007. International Geographical Union Commission on Geographical Education. Hochschulverband für Geographie und ihre Didaktik, Geographiedidaktische Forschungen 42, 103–108. <http://www.igu-cge.org/wp-content/uploads/2018/02/Luzern_Gesamtdokument_Band_42_101007.pdf>
 • Kytömäki, J. & Kankaanrinta, I.-K. 2007. Vuosikerta ´07 Maailmantilasto. Turku: Painosalama. 269 s. Reference: <http://www.kolumbus.fi/vuosikerta/>
 • Kankaanrinta, I.-K., Komulainen E. & Houtsonen L. 2006. Geographical Information Systems in Schools and Self-rated Multiple Intelligences. In Purnell, K., Lidstone, J. & Hodgson, S. (eds.) Proceedings of the International Geographical Union Commission on Geographical Education Symposium: Changes in Geographical Education: Past, Present and Future. Brisbane Australia 2006, 233–237. CD-ROM.  Reference: <https://www.finna.fi/Record/arto.1249627>
 • Kankaanrinta, I.-K. 2006. Teaching and learning Geographical Information Systems effectively – reflections in teachers’ pedagogical diaries. In Johansson, T. (ed.) Geographical Information Systems Applications for Schools – GISAS. Publications Instituti Geographici Universitatis Helsingiensis A 141, 31–38. <http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/maant/sarjat/julkaisuja/a/141/>
 • Houtsonen, L., Kankaanrinta, I.-K. & Rehunen, A. 2004. Web use in geographical and environmental education: An international survey at the primary and secondary level. GeoJournal 60 (2), 165–174. <http://www.springerlink.com/content/q6q898680w10vp80/>
 • Houtsonen, L., Johansson, T. & Kankaanrinta, I.-K. 2004. Paikkatietojärjestelmien kouluopetuksen kehittäminen eurooppalaisen pilottihankkeen avulla. Teoksessa Ahonen, S. & Siikaniva, A. (toim.) Ainedidaktiikan symposiumi 6.2.2004. Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos, tutkimuksia 252, 166–176. Reference: <https://www.finna.fi/Record/arto.983793
 • Löytönen, M., Toivonen, T. & Kankaanrinta, I.-K. 2003. Globus GIS. Helsinki: WSOY. 193 s. ja CD-ROM. Reference: <https://www.finna.fi/Record/jykdok.915217>
 • Ahtee, M., Kankaanrinta, I.-K. & Virtanen, L. 1995. Luonnontieto koulussa. Helsinki: Otava. 205 s. Reference: <https://www.finna.fi/Record/jykdok.494454>
 • Snicker, J., Viitanen, P., Solanterä, L.-J., Kankaanrinta, I.-K. & Marttila K. 1992. Metsä. Metsänkasvun ja -hoidon tietokoneavusteinen opetusohjelma ja ohjevihko. Helsinki: Ammattikasvatushallitus.
 • Kankaanrinta, I. 1991. Studying a Finnish Forest Ecosystem with a Simulation Program. Computers & Education 16 (1), 105–108. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0360131591900502>