Ehdokas, Metsäliiton edustajiston vaali, Pääkaupunkiseudun vaalipiiri 20.3.–12.4.2019.

Metsistä yhdessä hyvä elämä!

Metsäinen taustani

 • Metsä-maatilan työt pienestä pitäen.
 • Aktiivinen metsänomistaja Pohjois-Karjalassa 1980-luvulta lähtien.
 • Biologi, FT, tietokirjabloggari, mentori. Metsäliiton piiritoimikunta, Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n hallitus, Uudenmaan metsäneuvosto, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala, Suomen Metsätieteellisen Seuran metsänhoitoklubi.
 • Metsänhoidossani edistän monimuotoisuutta: suojelualueita, pienvesiä, vain talvihakkuita. Arvostan metsieni hienoja eliölajeja suurpedoista kangasajuruohoon (kuva), muinaisjäännöksiä ja jääkauden jälkiä, mistä kertovat paikannimetkin: Punkaharju, Jaamankangas.

 Tavoitteet Metsäliitto Osuuskunnassa

 • Metsäliiton kehittäminen metsänomistajien parhaaksi.
 • Palvelujen tehostaminen niin, että jäsenet tuntevat ne omikseen; puukaupasta metsäpalveluihin ja varainhoitoon.
 • Jäsenten kokemusten välittäminen yhtiön hallintoon.
 • Erilaisten metsänomistajien, metsäammattilaisten, hallinto- ja ympäristöväen aito yhteistyö.
 • Moniarvoinen, kestävän kehityksen metsätalous, joka tuottaa omistajalle tuloja, tekemistä ja mielihyvää sekä metsäteollisuudelle raaka-ainetta ja yhteiskunnalle muitakin ekosysteemipalveluja kuten virkistysmahdollisuuksia.

 

 

Julkaisuja

 • Kankaanrinta, I.-K. & Keloneva, P.  2018. The Unknown Urban Forest Owner. In: Tikkanen, J., Kheidr, J., Hujala, T. & Karppanen, H. (eds.) 2018. Transformations towards a new era in small scale forestry: book of abstracts in IUFRO 3.08.00 small-scale forestry conference 2018 11–13.6.2018 Vaasa, Finland. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences 31. University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, School of Forest Sciences, Joensuu. P. 47. <http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2790-3/urn_isbn_978-952-61-2790-3.pdf>
 • Kankaanrinta, I.-K. 2015–2019. Kirjala: Kirjallisuusblogi sykähdyttävistä tietokirjoista, maailmoista. <http://kirjala.wordpress.com/>
 • Kankaanrinta, I.-K. 2011. Biologian ja maantieteen opettajat ja Web 2: alkuvuosien kokeiluja. Teoksessa Juuti, K., Kallioniemi, A., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Tainio, L. (toim.) Ainedidaktiikan symposium 2010. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja 332, 100–114. <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/27883/ainedida.pdf?sequence=1>
 • Kankaanrinta, I.-K. 2010. The diffusion of web-based instruction in geography education. ECER 2010, Education and Cultural Change, 25–27.08.2010, Helsinki, Finland. European Educational Research Association EERA. <https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/3/contribution/5174/>
 • Kankaanrinta, I.-K. 2009. Virtuaalimaailmoja valtaamassa: verkko-opetusinnovaation leviäminen koulun maantieteeseen vuosituhannen vaihteessa. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen laitos, tutkimuksia 296. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4965-1>
 • Kankaanrinta, I.-K. & Lavollée, D. 2007. Geographical Information Systems in Education for Sustainable Development: A French Case in Environmental Issues. In Reinfried, S., Schleicher, Y. & Rempfler, A. (eds.)  Proceedings Lucerne-Symposium Switzerland July 29–31, 2007. International Geographical Union Commission on Geographical Education. Hochschulverband für Geographie und ihre Didaktik, Geographiedidaktische Forschungen 42, 103–108. <http://www.igu-cge.org/wp-content/uploads/2018/02/Luzern_Gesamtdokument_Band_42_101007.pdf>
 • Kytömäki, J. & Kankaanrinta, I.-K. 2007. Vuosikerta ´07 Maailmantilasto. Turku: Painosalama. 269 s. Reference: <http://www.kolumbus.fi/vuosikerta/>
 • Kankaanrinta, I.-K., Komulainen E. & Houtsonen L. 2006. Geographical Information Systems in Schools and Self-rated Multiple Intelligences. In Purnell, K., Lidstone, J. & Hodgson, S. (eds.) Proceedings of the International Geographical Union Commission on Geographical Education Symposium: Changes in Geographical Education: Past, Present and Future. Brisbane Australia 2006, 233–237. CD-ROM.  Reference: <https://www.finna.fi/Record/arto.1249627>
 • Kankaanrinta, I.-K. 2006. Teaching and learning Geographical Information Systems effectively – reflections in teachers’ pedagogical diaries. In Johansson, T. (ed.) Geographical Information Systems Applications for Schools – GISAS. Publications Instituti Geographici Universitatis Helsingiensis A 141, 31–38. <http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/maant/sarjat/julkaisuja/a/141/>
 • Houtsonen, L., Kankaanrinta, I.-K. & Rehunen, A. 2004. Web use in geographical and environmental education: An international survey at the primary and secondary level. GeoJournal 60 (2), 165–174. <http://www.springerlink.com/content/q6q898680w10vp80/>
 • Houtsonen, L., Johansson, T. & Kankaanrinta, I.-K. 2004. Paikkatietojärjestelmien kouluopetuksen kehittäminen eurooppalaisen pilottihankkeen avulla. Teoksessa Ahonen, S. & Siikaniva, A. (toim.) Ainedidaktiikan symposiumi 6.2.2004. Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos, tutkimuksia 252, 166–176. Reference: <https://www.finna.fi/Record/arto.983793
 • Löytönen, M., Toivonen, T. & Kankaanrinta, I.-K. 2003. Globus GIS. Helsinki: WSOY. 193 s. ja CD-ROM. Reference: <https://www.finna.fi/Record/jykdok.915217>
 • Ahtee, M., Kankaanrinta, I.-K. & Virtanen, L. 1995. Luonnontieto koulussa. Helsinki: Otava. 205 s. Reference: <https://www.finna.fi/Record/jykdok.494454>
 • Snicker, J., Viitanen, P., Solanterä, L.-J., Kankaanrinta, I.-K. & Marttila K. 1992. Metsä. Metsänkasvun ja -hoidon tietokoneavusteinen opetusohjelma ja ohjevihko. Helsinki: Ammattikasvatushallitus.
 • Kankaanrinta, I. 1991. Studying a Finnish Forest Ecosystem with a Simulation Program. Computers & Education 16 (1), 105–108. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0360131591900502>